THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TIÊM NGỪA COVID-19
(05/09/2022 15:10:30)

Căn cứ thông báo số 2046/CV-BCĐ ngày 03/6/2022 của ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long. về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Căn cứ thông báo số 1188/TTYT-KHNV ngày 6/6/2022 của sở y tế Vĩnh Long Trung tâm y tế Thành phố Vĩnh Long. Về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Hiện nay số vắc xin phòng COVID-19 do bộ y tế cấp cho tỉnh vĩnh long đủ để sử dụng.

Mũi 1: cho những người chưa tiêm từ 18 tuổi trở lên.

Mũi 2: tiêm trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1( khoản cách mũi 2 cách mũi 1 đối với vắc xin AstraZeneca là từ đủ đến trên 4 tuần. PfiZer là từ đủ đến trên 3 tuần, Moderna là từ đủ 4 tuần.

Mũi 3; tiêm trả mũi 3 cho những người đã tiêm mũi 2 (khoản cách mũi 3 cách mũi 2 từ đủ đến trên 3 tháng).

Mũi 4: tiêm trả mũi 4 cho những người đã tiêm mũi 3 (khoản cách mũi 4 cách mũi 3 từ đủ đến trên 4 tháng. Đối với người đã mắc COVID-19 thì ngày tiêm mũi 4 cách ngày khỏi bệnh từ đủ 3 tháng trở lên).

Tiêm liều nhắc cho nhóm đối tượng đã tiêm liều bổ sung của người đã tiêm 2 mũi Vero Cell (liều bổ sung được tính khi tiêm trong khoản từ 28 ngày đến nhỏ hơn 3 tháng so với mũi 2) và liều bổ sung phải đủ 90 ngày cho đến thời điểm hiện tại thì dủ điều kiện tiêm liều nhắc.

LƯU Ý KHÔNG TIÊM MŨI 3 CHO ĐỐI TƯỢNG DƯỚI 18 TUỔI

Để sử dụng hiệu quả số vắc xin và tăng cường công tác tiêm chủng nhầm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo thủ tướng chính phủ. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phường 8 thông báo người dân trên địa bàn 5 khóm đủ điều kiện tiêm ngừa đến Trạm y tế phường 8 đăng ký tiêm ngừa để được thông báo lịch tiêm vắc xin kịp thời, và đầy đủ.

Ủy ban nhân dân phường 8 Trân trọng thông báo.