THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG 8 TPVL LẦN THỨ VI NĂM 2022
(05/09/2022 15:09:32)

Căn cứ Quyết định số: 356/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND Phường 8 về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục, Thể thao phường 8 lần thứ VI năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường 8, thành phố Vĩnh Long thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp phường 8 lần thứ VI năm 2022